Metoda Brainina – „Rozwijanie inteligencji muzycznej u dzieci“

Informacje dla rodziców i zainteresowanych


[PDF-Dokument Download]

 • Dzieci uczą się nowego języka
 • Dzieci odkrywają muzyczną ekspresję
 • Dzieci śpiewają z nut
 • Dzieci stają się aktywnymi słuchaczami
 • Dzieci uczą się na całym świecie i w każdym wieku
 • Często zadawane pytania
 • Dziesięć przyczyn na zastosowanie systemu Brainina w edukacji muzycznej

Informacje dla profesjonalistów

[PDF-Dokument Download]

 • Istota metody
 • Dwa wymiary muzycznego języka. Wertykalne parametry muzyki.
 • Dwa wymiary muzycznego języka. Horyzontalne parametry muzyki.
 • Konsekwencja dwóch wymiarów języka muzycznego. Słuch harmoniczny
 • Konsekwencja dwóch wymiarów języka muzycznego. Słuch polifoniczny
 • Zalety metody
 • Dodatkowe informacje

 Metoda Valeri Brainina – Opinie i doniesienia prasowe

Metoda Valeri Brainina – Program Seminarium – 24 do 30 godzin

Legalne wykorzystanie metody

”Metoda rozwijania słuchu muzycznego i pomoce naukowe do jej realizacji” przedstawiają sobą „know-how” i są opantentowane. Metoda może być wykorzystywana bezpłatnie wyłącznie pod warunkiem wzkazania jej autora i w kontakcie z nim. Autor nie pobiera i nie zamierza pobierać wynagrodzenia za korzystanie z jego intelektualnej własności. Patent chroni jedynie priorytety metody i umożliwia kontrolę jej właściwego zastosowania. Autor jest zainteresowany legalnym rozpowszechnieniem metody i jest gotów bezpłatnie udzielić intelektualnego wsparcia.

Copyright

Wszystkie przedstawione na naszych stronach teksty, zdjęcia, grafiki i inne materiały są chronione prawem autorskim.

Każda publikacja, powielanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek korzystanie z materiałów w dalszym ich stosowaniu, korzystanie z kodu-HTML, grafiki lub innych znajdujących się na stronach kodów, także ich części, wymaga naszej wyraźnej zgody i bez specjalnego zezwolenia jest niedopuszczalne. Udzielimy zgody, jeśli korzystanie z naszych materiałów TEKSTOWYCH związane będzie z następującą informacją:

Autor – V. Brainin. Site – www.brainin.org.
Polskie tłumaczenie z niemieckiego i rosyjskiego – Jacek Stam.

Zezwolenie to odnosi się tylko i wyłącznie do TEKSTU. Kopiowanie i robienie użytku z jakichkolwiek innych części strony wymaga naszej pisemnej zgody.

Nielegalne przywłaszczenie, kopiowanie, reprodukcja, przetwarzanie, przechowywanie, dystrybucja, przekazywanie w różnej formie i różnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi treści lub jej części na stronach http://www.brainin.org oraz http://www.preludio.biz grozi odpowiedzialnością karną i będzie ścigane z całą surowością prawa.